بررسی برنامه های پیشنهادی دفاتر نهاد استان در سال تحصیلی 1401-1400

جلسات بررسی برنامه های پیشنهادی دفاتر نهاد استان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جلسات بررسی برنامه های پیشنهادی دفاتر نهاد دانشگاه های استان  در سال تحصیلی 1401-1400 با حضور مدیر محترم طرح و برنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، جناب آقای جبلی و مسئولان دفاتر نهاد دانشگاه های استان، روزهای 8 و 9 شهریور ماه 1400 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مجموعه تالار سبز برگزار شد.

این جلسه که با همت دفتر استانی نهاد برگزار شد، برنامه های دفاتر طبق سامانه طراحی شده و با تحلیل فضای فرهنگی سیاسی دانشگاه مربوطه و بررسی نقاط قوت،ضعف،فرصت ها و تهدیدها و با توجه به راهبرهای پانزده گانه مورد نقد و نظر قرار گرفت.

سعید قاسمی
تهیه کننده:

سعید قاسمی

تصاویر

 جناب آقای جبلی     حجت الاسلام مستاجران  حجت الاسلام دکتر رضایی