بیانیه مشترک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  و بسیج اساتید در دانشگاه های استان اصفهان
بیانیه مشترک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید در دانشگاه های استان اصفهان

بیانیه مشترک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و بسیج اساتید در دانشگاه‌های استان اصفهان و اعلام برائت از جریان فتنه و درخواست برخورد قاطع و مناسب با فتنه گران

ّبرگزاری زیارت عاشورا در میهمانی شهید
ّبرگزاری زیارت عاشورا در میهمانی شهید

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میهمان شهید محمدرضا محمد شفیع بود
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میهمان شهید محمدرضا محمد شفیع بود

ثبت نام طرح حا میم
ثبت نام طرح حا میم

جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع ترغیب جوانان به ازدواج
جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع ترغیب جوانان به ازدواج

در روز دوشنبه 20 تیر ماه جلسه هم اندیشی اساتید با موضوع ترغیب جوانان به ازدواج برگزار گردید

جلسه هم اندیشه اساتید با موضوع فرزند آوری و ابعاد روانشناختی
جلسه هم اندیشه اساتید با موضوع فرزند آوری و ابعاد روانشناختی

برگزاری جلسه هم اندیشه اساتید با موضوع فرزند آوری و ابعاد روانشناختی در روز دوشنبه مورخ سی ام خرداد ماه

آرشیو