چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
 

برنامه طرح ضيافت انديشه  اساتيد (برادران)- تالار زيتون-EDC

روز

تاريخ

30/8-45/7

15/10-30/8

45/10-15/10

30/12-45/10

13-30/12

 

 

شنبه

 

 

 

 

7/5/91

برنامه افتتاحيه: تالار رازي

-  قرائت قرآن و تواشيح

- سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معمار منتظرين

- سخنراني مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري

- سخنراني دبير هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي

 

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

تعليم و تربيت

 

 

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

حجه الاسلام والمسلمين اميني

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

8/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

تعليم و تربيت

 

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

علم و دين

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

حجه الاسلام و المسلمين اميني

 

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

9/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

جنگ نرم

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

جنگ نرم

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

استاد حق وردي

 

استاد حق وردي

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

10/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

اخلاق حرفه اي

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

اخلاق علمي

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

دكتر بهشتي

 

دكتر بانكي

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

11/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

علم و دين

 

پخش فيلم قلاده هاي طلا (تالار رازي)

 

نقد فيلم

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

12/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

علم و دين

برنامه اختتاميه (تالار رازي)

-  قرائت قرآن و تواشيح

- سخنراني رياست محترم دانشگاه

-  سخنراني مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري

ديدار با يكي از علماي استان اصفهان

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

برنامه طرح ضیافت اندیشه اساتید (خواهران)- تالار اندیشه -   دانشکده پرستاری

روز

تاريخ

30/8-45/7

15/10-30/8

45/10-15/10

30/12-45/10

13-30/12

 

 

شنبه

 

 

 

 

7/5/91

برنامه افتتاحيه: تالار رازي

-  قرائت قرآن و تواشيح

- سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معمار منتظرين

- سخنراني مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري

- سخنراني دبير هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي

 

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

علم و دين

 

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

8/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

علم و دين

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

اخلاق علمي

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

 

دكتر بانكي

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

9/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

جنگ نرم

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

جنگ نرم

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

استاد نیک معین

 

استاد نیک معین

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

10/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

علم و دين

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

اخلاق حرفه ای

 

مشاوره ديني

(فقه و طبابت)

 

حجه الاسلام والمسلمين دكتر آكوچكيان

دکتر بهشتی

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

11/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

تعليم و تربيت

 

 

پخش فيلم قلاده هاي طلا (تالار رازي)

 

نقد فيلم

 

حجه الاسلام و المسلمين اميني

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

12/5/91

 

انس با قرآن

قرائت مجلسي با مفاهيم

تعليم و تربيت

 

برنامه اختتاميه (تالار رازي)

-  قرائت قرآن و تواشيح

- سخنراني رياست محترم دانشگاه

-  سخنراني مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبري

ديدار با يكي از علماي استان اصفهان

 

حجه الاسلام و المسلمين اميني

لینکها

 


اوقات شرعی

تمامی حقوق این پایگاه متعلق به دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشد.