1 مورد یافت شد

«جمهوری اسلامی؛ مقتدر مظلوم»

http://nahadmui.ir/اخبار/«جمهوری-اسلامی؛-مقتدر-مظلوم»

«جمهوری اسلامی؛ مقتدر مظلوم» «جمهوری اسلامی؛ مقتدر مظلوم» 1400/01/11 - 23:35 - تعداد بازدید: رهبر انقلاب: نظام جمهورى اسلامى با حملات گوناگون سیاسى، اقتصادى، نظامى، امنیتى از بین نمیرود بلکه روزبه‌روز هم قوى‌تر میشود؛ تا امروز...