1 مورد یافت شد

رزمایش همدلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://nahadmui.ir/اخبار-برگزیده/رزمایش-همدلی-دانشگاه-علوم-پزشکی-اصفهان

رزمایش همدلی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1399/02/24 - 14:44 تعداد بازدید: زمان مطالعه : مرکز نیکوکاری فیض بیکران در پی فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش همدلی جهت کمک به...