اگر ما بتوانیم گردهمایی های عمومی از اساتید و محققین و پژوهشگران در طول سال داشته باشیم و کسانی از خود این جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمایی ها مسایل مورد نظرشان را بیان کنند، این کمک می کند به تصمیم سازی ؛ هم در دولت، هم در مجلس شورای اسلامی، هم در مجمع تشخیص ، هم در مراتب تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی دولتی مثل وزارت خانه و غیره.

(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار استادان دانشگاه ها )

 

مقدمه و ضرورت:

نخبگان دانشگاهی به جهت دارا بودن ظرفیت های علمی و کارشناسی و دیدگاه های تخصصی، یکی از بهترین فرصت ها در تصمیم سازی برای ارکان مدیریت کشور می باشند. این موضوع یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز می باشد که می تواند موجب تسهیل در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری عقلانی، علمی و منطقی بر مبنای خرد جمعی نیز گردد. از آن جایی که ارتقای سطح آگاهی و تعمیق باورهای دینی اساتید و به تبع آن تاثیر بر قشر دانشجو از ضروریات می باشد، می توان با اجرای کارگروه های تخصصی و کارگاه های معرفت افزایی، تهیه بسته های فرهنگی و به روز، تشکیل هیئت مذهبی اساتید، برگزاری همایش ها و جلسات فرهنگی به این مهم دست یافت. لذا طرح "هم اندیشی و معرفت افزایی اساتید" برای دسترسی به اهداف فوق طراحی گردیده است.

تعاریف و ویژگی ها:

نشست هم اندیشی: هم اندیشی، جلسه ای است که در آن صاحبنظران، استادان و نخبگان دانشگاهی پیرامون موضوعی مشخص در حوزه مسایل و نیازهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به بحث و گفتگو پرداخته و تلاش می کنند تا به راهکارهای علمی و عملیاتی در حوزه موضوع نشست دست یابند، بگونه ای که راهکارهای به دست آمده برای مسئولان و برنامه ریزان نهادها، دستگاه ها و سازمان های مرتبط با موضوع مفید بوده و گره گشای مسایل و مشکلات آنان باشد.

کارگروه تخصصی: فضای مناسبی برای تبادل و جریان دانش میان اساتید در یک گروه تخصصی که بر یک موضوع خاص به صورت ویژه به تحقیق و ارایه راهبردی می پردازند.

کارگاه معرفت افزایی: مراد از کارگاه معرفت افزایی نشستی است که در آن تعدادی از استادان دانشگاه با تنوع تخصص ها حضور داشته و با مدیریت یکی از استادان (کارشناس منتخب) به بحث درباره موضوعات مرتبط با معرفت دینی می پردازند.

برنامه های فرهنگی: به مجموعه فعالیت های فرهنگی و خلاقانه که بتوان طی آن علاوه بر ارتقای سطح آگاهی و باورهای دینی جوی صمیمی توام با تعهد در میان قشر اساتید ایجاد نمود، برنامه های فرهنگی اطلاق می شود.

اهداف کیفی:

1.زمینه سازی در جهت هم اندیشی و تشکیل کارگروه های تخصصی اساتید پیرامون چالش ها، نیازها و مشکلات آموزشی، همچنین فعال تر شدن ظرفیت های علمی، فرهنگی و کارشناسی استادان در سطح دانشگاه ها و کشور (جهت ارایه راهکارهای علمی و عملیاتی)

2.گسترش فرهنگ هم اندیشی، مطالعه و پژوهش جمعی و ارتباطات علمی فرهنگی استادان

3.گسترش ارتباطات کارشناسانه بدنه علمی کشور با مدیریت کلان کشور

4.شناسایی استادان توانمند و ایده ها و نظریات کاربردی آنان در موضوعات و تخصص های مختلف

5.ایجاد تعامل هرچه بیشتر اساتید در کارگاه های معرفت افزایی با یکدیگر