کارگروه علمی معارف دانشگاه های استان برگزار شد.

نشست کارگروه معارف استان با حضور اعضا روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی، نشست کارگروه معارف استان با حضور اعضا روز دوشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید و موضوعات ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

-بررسی درخواست های افزایش مجوز

-بررسی پرونده های ارسالی درخواست مجوز تدریس معارف در کمیسیون موارد خاص

-بررسی درسنامه های ارسالی در موضوع حجاب وتعیین ارزیاب ها

-تبادل نظر در موضوع همکاری معاونت آموزشی وپژوهشی نهاد استان با مراکز پژوهشی استان

-تاکید بر ضرورت تدوین نظامنامه درخواست های افزایش مجوز

-تاکید بر تسریع در فرایند صدور گواهی همکاری اعضای هیئت علمی معارف با نهاد استانی

-بررسی نامه ارسالی مدیریت دروس در راستای انتخاب موضوعات در گرایش های پنجگانه جهت تدوین درسنامه ها

کلمات کلیدی

تصاویر

حجت الاسلام غلامی  دکتر مطیع دکتر طالقانی   حجت الاسلام دکتر مومنی حجت الاسلام شاه فضل