وبینار هم اندیشی استادان با موضوع:

نقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها

 هم اندیشی

نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای استان اصفهان به صورت مجازی با حضور دکتر بهادری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، نشست هم اندیشی استادان دانشگاههای استان به صورت مجازی با موضوع نقد عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‎ها، با حضور دکتر محمد بهادری، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو هیئت علمی دانشگاه مدرس روز شنبه 1 خرداد ماه 1400 برگزار شد.

دریافت فایل صوتی جلسه


هم اندیشی استادن

کلمات کلیدی