بنیاد تبیین اندیشه‌های امام(ره) و رهبری در دانشگاه‌ها برگزار می‌کند:

مسابقه کتابخوانی ماجرای فکر آوینی

بنیاد تبیین اندیشه های امام (ره) و رهبری در دانشگاهها با همکاری پاتوق کتاب مسابقه کتابخوانی ماجرای فکر آوینی اثر« وحید یامین پور» برگزار می کند.

بنیاد تبیین اندیشه های امام (ره) و رهبری در دانشگاهها با همکاری پاتوق کتاب مسابقه کتابخوانی ماجرای فکر آوینی اثر« وحید یامین پور» را در بازه زمانی ۲۰ فروردین ماه تا ۱۵ خرداد۱۴۰۰ به همراه اهدا جوایز نقدی به ارزش ۱۰ میلیون تومان به نفرات برتر برگزار می‌نماید.

جهت شرکت در مسابقه و خرید کتاب به سایت پاتوق کتاب به آدرس ذیل مراجعه فرمایید

خرید نسخه فیزیکی و شرکت در مسابقه؛ (کد تخفیف off20)
www.patoghketab.com

خرید نسخه الکترونیکی و شرکت در مسابقه؛

http://patogh.mobi