جلسه هم اندیشی با موضوع:

تبیین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده توسط دکتر بانکی پور برگزار شد.

جلسه هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه به صورت وبینار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جلسه ی هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه با حضور دکتر بانکی پور، رئیس کمسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی با موضوع تبیین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با حضور منتقدین این طرح برگزار شد.


دریافت فایل صوتی جلسه 


 

تصاویر

  تبیین طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده