امام عسکری علیه‌السلام و ایجاد شبکه جهانی

رهبر انقلاب اسلامی: «حضرت عسکری علیه‌السلام در همان شهر سامرا، که در واقع مثل یک پادگان بود توانسته بودند با یک شبکه‌ی عظیم تبلیغاتی و تعلیماتی این همه ارتباطات را با سرتاسر دنیای اسلام تنظیم کنند. فقط این نبود که مسائل نماز و روزه یا طهارت و نجاسات را جواب بدهند؛ در موضع «امام» با همان معنای اسلامى خودش  قرار میگرفتند و با مردم حرف میزدند.» ۱۳۸۲/۲/۲۰


کلمات کلیدی