افسانه یا دروغگویی!!!

کتابی که رئیس جمهور کنونی آمریکا آن را "افسانه" و نویسنده آن را "دروغگو " خواند.

این کتاب که با نام «آتش و خشم درون کاخ سفید ترامپ» در ماه ژانویه 2018 از سوی «مایکل ولف» نویسنده آمریکایی منتشر شد، پشت پرده فساد سیاسی و اخلاقی ترامپ را از زبان نزدیکان او در کاخ سفید بازگو می‌کند. 

ترامپ این کتاب را "افسانه" و نویسنده آن را "دروغگو" خوانده است اما مایکل ولف اصرار دارد که آنچه در این کتاب درباره او نوشته را از زبان افراد حاضر در کاخ سفید نقل کرده است.

رسانه‌های خارجی اعم از آمریکایی و غیرآمریکایی با انعکاس گسترده تصویر رهبر انقلاب در حال تورق ترجمه فارسی کتاب "آتش و خشم در کاخ سفید ترامپ» در نمایشگاه کتاب تهران، انتشار این عکس در اینستاگرام ایشان را نوعی کنایه به رئیس‌جمهور آمریکا عنوان کرده و نوشته‌اند تنها چند روز پس از خروج ترامپ از برجام، رهبر ایران تصویری از خود را در حال خواندن کتاب «آتش و خشم» مایکل ولف به اشتراک گذاشت.

 

بازتاب عکس اینستاگرام رهبر انقلاب در رسانه‌های خارجی
شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس نیوز آمریکا

بازتاب عکس اینستاگرام رهبر انقلاب در رسانه‌های خارجی
پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره آمریکا

کلمات کلیدی