نشست هم اندیشی اساتید

نشست هم اندیشی اساتید

این هفته موضوع تحلیل اقتصادی آینده ی سرمایه گزاری در بورس، وضعیت تورم و راهکارهای مقابله با چالش های اقتصاد ایران بررسی می شود.