نشست هم اندیشی فرهنگی با حضور معاونت محترم فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور
به میزبانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد:

نشست هم اندیشی فرهنگی با حضور معاونت محترم فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور

نشست های هم اندیشی فرهنگی با حضور معاونت محترم فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور حجت الاسلام والمسلمین تقوی، به میزبانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.