سومین وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.
سومین وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.

جلسه سوم وبینار طب ایرانی با حضور اساتید گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی برگزار شد.

فراخوان نیروی داوطلب ستاد جبهه مردمی سلامت
فراخوان نیروی داوطلب ستاد جبهه مردمی سلامت

دومین وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.
دومین وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.

جلسه دوم وبینار طب ایرانی با حضور اساتید گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی برگزار شد.

جلسه دبیران هم اندیشی دانشگاههای استان برگزار شد.
جلسه دبیران هم اندیشی دانشگاههای استان برگزار شد.

دبیران هم اندیشی دانشگاههای استان با توجه شرایط کرونا نسبت به برگزاری دوره های مجازی و روند برگزاری دوره های مشترک بحث و گفتگو کردند.

وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.
وبینار هم اندیشی اساتید با موضوع طب ایرانی برگزار شد.

جلسه اول وبینار طب ایرانی با حضور اساتید گروه طب ایرانی دانشکده پزشکی برگزار شد.

اسامی برندگان مسابقه‌ کتاب‌خوانی کلام هادی اعلام شد.
اسامی برندگان مسابقه‌ کتاب‌خوانی کلام هادی اعلام شد.

اسامی برندگان مسابقه‌ کتاب‌خوانی با محوریت کتاب کلام هادی اعلام شد.

آرشیو